Consultant

Dezvoltare de proiecte:

 • Realizarea de prezentari clientilor referitoare la finantarile nerambursabile existente, atat in cadrul intalnirilor directe cat si in cazul unor evenimente
 • Realizarea de materiale sinteza despre programele si liniile de finantare
 • Analiza ideilor de proiect prezentate de client si incadrarea corecta in programul si linia/domeniul de finantare adecvat;
 • Analiza eligibilitatii clientilor pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile;
 • Mentinerea relatiei cu clientul si colectarea tuturor informatiilor necesare scrierii proiectului;
 • Intocmirea proiectelor (cerere de finantare, plan de afacere/studiu de fezabilitate si analiza financiara, documente suport);
 • Intocmirea dosarelor si depunerea documentatiei in vederea accesarii finantari (in format fizic sau electronic, dupa caz)
 • Colaborarea cu ceilalti consultanti in elaborarea proiectelor;

 Management de proiect:

 • Asistenta pentru clienti in procesul de management si implementare a proiectelor
 • Consultanta pentru clienti in ceea ce priveste intocmirea documentatiilor de achizitie publica si derularea procedurilor, pana la finalizarea acestora, inclusiv asistenta in intocmirea dosarelor de rambursare aferente achizitiilor derulate prin proiect
 • Consultanta pentru clienti in ceea ce priveste intocmirea documentelor necesare raportarii si rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respectiv in intocmirea dosarelor aferente cererilor de plata
 • Gestionarea relatiei cu clientii alocati pe tot parcursul derularii contractului cu acestia, inclusiv cu toate celelalte partile implicate (de ex: parteneri in proiect, furnizori externi – responsabili proiectare tehnica/analiza financiara, reprezentanti ai autoritatilor de management sau organismelor intermediare in vederea colectarii de informatii necesare etc)

 Studii/experienta profesionala/Calificari necesare/abilitati:

 • Studii superioare finalizate in domeniul economic/tehnic/socio-uman;
 • Experienta profesionala demonstrabila de minim 3-5 ani in dezvoltarea de proiecte in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile si implementarea de proiecte pentru programele POCU/POC/POR/Ajutoare de stat/minimis;
 • Competente demonstrabile in domeniul achizitiilor publice si in managementul de proiect – raportare, intocmire dosare de rambursare/plati (de preferat cu certificare recunoscuta national)
 • Experienta in realizarea de bugete aferente cererilor de finantare si intocmirea tuturor documentelor suport (cerere de finantare, plan de afacere/studio tehnico-economic etc).

 Alte cerinte minime:

 • Limba romana – nativ, Engleza – fluent; alte limbi constituie un avantaj, dar nu reprezinta conditie de selectie;
 • Cunostinte avansate de operare PC – pachetul office, browsere web;
 • Cunostinte solide in domeniul legislatiei si instructiunilor aplicabile proiectelor cu finantare europeana in toate domeniile de aplicabilitate;
 • Excelente abilitati de comunicare, prezentare si relationare;
 • Incadrarea in termene “stranse” si capacitatea de gestionare simultana a mai multor proiecte/clienti;
 • rigurozitate in respectarea cu acuratete a termenelor limita si a sarcinilor;
 • Disponibilitate pentru deplasari periodice la sediile clientilor in tara sau in afara precum si disponibilitatea de a participa la evenimente in domeniul finantarilor nerambursabile sau evenimente de networking, atat in timpul cat si inafara programului de lucru;

 Beneficii oferite:

 • Pachet financiar salarial motivant
 • Telefon, laptop, abonament medical privat
 • Participarea periodica la programe de formare profesionala in vederea dezvoltarii personale si profesionale
 • Lucru intr-o companie internationala recunoscuta pe piata serviciilor de consultanta pentru calitatea serviciilor oferite; mediu de lucru profesionist, echipa tanara si dinamica;
 • Acces la o retea extinsa, cu oportunitati multiple de dezvoltare personala si profesionala;